Holmgrens Metall är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Det är viktigt för oss att tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta för en hållbar miljö.

Vi arbetar ständigt med att använda ny teknik för att:
• Minska materialspill och återanvända spån till ny mässing.
• Minska energiförbrukning och återanvända energi i verksamheten.
• Minska transporter med hjälp av fulla leveranser och närhet till marknaden.
• Optimerad produktdesign för effektivaste användning av material och energi.

Kontakt

Har du frågor kring vårt miljö- och kvalitetsarbete, kontakta vår Kvalitets- och Miljöchef Fredrik Jakobsson på telefon: +46 (0)370 30 79 33