Isiflo AB har kapacitet att utveckla och tillverka kundunika produkter.

Vi hjälper dig med tillverkningsförslag av din egna produkt oavsett om du har en färdig konstruktion eller om du vill använda vår erfarenhet och kompetens. Vi arbetar med 3D-Cad och kan ta fram allt från 3D-bilder till prover för validering under utvecklingsprocessen.