Isiflo AB hjälper till att utveckla dina produkter. Vi erbjuder produkter med ny design, i nya material eller nya leveranslösningar. Vi har en egen utvecklingsorganisation som arbetar tillsammans med våra kunder i olika utvecklingsprojekt.

Konstruktion och projektledning

Isiflo AB har kapacitet att utveckla kundunika produkter.

Gjutning och bearbetning av mässing

Isiflo AB har kapacitet att tillverka kundunika produkter.